2CDG110248R0011 | KOMBI AKTOR 16K 230V10A | Rexel Sverige