11194140-411-02 | RQ 0,5 300/500V SVART R100 | Rexel Sverige