11233240-001-02 | MK 10 450/750V SVART R100 | Rexel Sverige