11233240-002-02 | MK 10 450/750V VIT R100 | Rexel Sverige