11233340-002-02 | MK 16 450/750V VIT R100 | Rexel Sverige