11233140-002-02 | MK 6 450/750V VIT R100 | Rexel Sverige