2CMA166664R1000 | VÄGGIN IP67 PANEL V 432BAU6W | Rexel Sverige