1244-022477 | Värmekabelsats för takbrunnar | Rexel Sverige