Våra kunder

Elnät och Infrastruktur

Sveriges förmåga att distribuera energi är beroende av en god infrastruktur och är mycket viktigt ur ett samhällsnyttigt perspektiv. Vi arbetar med Sveriges elnätsföretag för att hjälpa dem underhålla och bygga nya kraftnät.

Det svenska elnätet kallas för stamnätet och i det överförs el från vatten, vind eller kärnkraft över mycket långa avstånd till olika delar av Sverige som fördelas till olika kunder. Från stamnätet förgrenar sig elnätet i regionala och lokala nät. Elnätet hänger ihop i ett nätverk från elproduktionsanläggningar till alla platser där el används. Svenska kraftnät ansvarar för att systemet fungerar och en av de högsta prioriteringarna är att frekvensen i elnätet alltid ska vara 50 Hz, eftersom utrustning som drivs med el i Sverige är byggd för den frekvensen.

På vår avdelning säkerställer vi att elnätskunder i hela Sverige har tillgång till produkter för nybyggnation och underhåll av lokala och regionala elnät. Vi erbjuder bland annat förmontering, kundunik projektpackning, märkning och leverans till arbetsplats eller site enligt GPS-koordinater eller karta men också driftförrådslösningar och projekt- och containerlösningar. Vi hjälper dessutom till med expressleveranser, tillgängligt dygnet runt varje dag.

Vill du komma i kontakt med oss på KAM Elnät? Skicka ett e-mail till: andreas.alsen@rexel.se