Våra kunder

Industri MRO

Med oss som partner frigör våra MRO-kunder tid samtidigt som de sänker totalkostnaderna och ökar sin konkurrenskraft.

Vi ger förslag på kostnadsoptimerade inköp av ett fullsortiment från de allra främsta industrileverantörerna. Färre kontakter med leverantörer, samlade leveranser och färre fakturor sparar tid. Minskad mängd lagerlagt material minimerar bundet kapital.

Vi erbjuder dessutom förslag på energibesparingar, TCO-kalkyler (Total Cost of Ownership) och utbildning av personal. Vid val av alternativ supporterar vi med kalkylering av den totala ägandekostnaden (TCO) för att produktionsanläggningen ska ge bättre lönsamhet.

Minskade dolda kostnader
Vår målsättning är att frigöra resurser och minska dolda kostnader MRO-kunders verksamhet. Det uppnår vi genom att tillsammans införa ett strukturerat arbetssätt som hindrar att arbetsmoment upprepas i flera led i värdekedjan. Resurser kan därmed frigöras för mer kvalitativa arbetsuppgifter.

Skräddarsytt
Vi anpassar vårt koncept efter kundens sätt att arbeta vilket ger maximalt utnyttjande av resurser med fokus på produktivitet till så låg kostnad som möjligt. Den effektivitetsökning som uppnås, med lägre kostnad som följd, gör att konkurrenskraften ökar.

Tillvägagångssätt
Tillsammans gör vi en kostnadsanalys för att få fram besparingspotentialen för underhåll och hantering av er förrådsverksamhet.

Handlingsplan
Vi sätter tillsammans upp en handlingsplan för vad som ska genomföras, hur och när det ska göras och vilka effektiviseringsåtgärder och besparingar vi har som målsättning att göra. Tillsammans följer vi upp planen för att kontrollera att önskat resultat uppnås.

Handlingsplanen tas fram med fokus på:

  • Sortimentsoptimering
  • Leverantörsoptimering
  • Logistiktjänster
  • Produktionssupport
  • Energibesparingsprojekt

Mer information
Här kan du ladda ner och läsa mer om vårt erbjudande till industrin:

Broschyr Produktionssupport
Broschyr Rexel Industripartner

Vill du komma i kontakt med oss på Industri MRO? Skicka ett e-mail till: roger.larsson@rexel.se